Čo sa naučím?
Čo je to HTML a CSS?
Ukážky použitia na reálnych WordPress stránkach
Developer tools (editor kódu, FTP klient)
HTML a CSS syntax
Úpravy vo WordPress témach pomocou custom.css
Vytvorenie child témy

Čo potrebujem vedieť pred kurzom?
Používať WordPress na úrovni kurzu Základy WordPress 2.

Čo budem vedieť po kurze?
Po absolvovaní worksopu budeš vedieť upraviť si WordPress tému a používať základné HTML/CSS príkazy.